Artikelen

 

Enkele interessante artikelen op een rijtje.

 • Hoe we kinderen en Jongeren motiveren (pdf)
  Hoe we kinderen en jongeren kunnen motiveren
  Toepassingen van de zelfdeterminatietheorie
  Caleidoscoop in gesprek met Maarten Vansteenkiste
  Uit Caleidoscoop, jg. 22 nr. 1
 • Geproefd (pdf)
  Motivational Interviewing, Het oproepen van verandertaal
  door Anne Weiland (onderzoeker/trainer ‘onverklaarde lichamelijke klachten’ in Erasmus MC, senior coach voor artsen en pastores)
  Uit Tijdschrift voor Coaching
 • Veranderen m.b.v. breinkennis (pdf)
  Een samenvatting van het boek ‘Switch’, auteurs: Dan en Chip Heath (de Plakfactor).
 • MI en jongeren (pdf)
  Hoe verhoudt Motiverende Gespreksvoering (MG) zich tot de specifieke kenmerken van jongeren in de leeftijd van circa tien jaar tot pakweg vroeg in de twintig? Is MG geschikt voor deze jongeren en zo ja, waarmee moet je dan rekening houden?
 • MI ergotherapie (pdf)
  Veranderen door handelen en motivational interviewing.
  Door Margo van Hartingsveldt, Jos Leenders en Edith cup.
 • Psychologen mogen niet martelen
  Motiverende gesprekvoering kan leiden tot ethische dilemma’s, bijvoorbeeld als de cliënt eigenlijk niet wil, zoals uitgezet worden als ongewenste vreemdeling. Beroepscodes geven niet altijd houvast, zoals onder andere blijkt uit het apa-schandaal rondom marteling.
  Uit De Psycholoog, mei 2017